• زالو
  • حلزون

پرورش حلزون

پرورش حلزون
آموزش تولید حلزون در یک سی دی آموزشی پرورش حلزون Breeding snails بیاموزید.

پرورش حلزون


شغل تکثیر و پرورش حلزون میتواند منبع درآمد بالایی را برای علاقه مندان و نیازمندان شغل پایداری را بوجود آورد.
برای رسیدن به این اهداف باید از اطلاعات علمی و تجربیات دیگران را مطالعه و تصمیم به راه اندازی مکان پرورش حلزون بگیرید.
پرورش حلزون


سی دی های آموزشی میتواند بسیار کمک کننده باشد و با گردآوری اطلاعات و کمی انگیزه و پشتکار شما نیز به جمع تولید کنندگان حلزون طبی بپیوندید. هزینه و امکانات زیادی نمیخواهد و هر شخصی میتواند آموزش دیده و پیاده سازی نماید. حلزون برای داروسازی و زیبایی پوست صورت استفاده طبی دارد.
گردآوری شده از اینترنت.
پرورش حلزون

نام محصول: پرورش حلزون

شناسه محصول: 26

قیمت: 24,500 تومان

محصول دسته نرم افزار و فیلم آموزشی و زیر دسته اشتغال

قیمت : 24,500 تومان

محصولات مرتبط