• زالو
  • حلزون

پرورش زالو Breeding leeches

پرورش زالو Breeding leeches
زالو یا leech نه تنها ترسناک نیست, بلکه جان میلیونها نفر را از مرگ حتمی نجات داده و هم اکنون نیز در بیمارستانهای سراسر جهان برای درمان بیماریهایی مانند سکته هاو

پرورش زالو Breeding leeches


واریکوسل و درمانهای پوستی و زیبایی و ده ها بیماری دیگر از زالو استفاده می نمایند.زالوها را میتوانید تکثیر و پرورش دهید Breeding leeches ما برای کسانی که نیاز به شغلی خوب
پرورش زالو Breeding leeches


دارند تولید و پرورش زالو را پیشنهاد مینماییم برای همین منظور مجموعه ای از فیلمها و مطالب علمی آموزشی مناسب پرورش و تکثیر زالو را در قالب یک مجموعه آموزش تولید زالو و روشهای نگهداری آن و گردآوری کرده و برایتان ارسال می نماییم شما میتوانید با
پرورش زالو Breeding leeches


دیدن این مجموعه آموزشی و کمی تجربه, یکی از پرورش دهندگان زالو Breeding leeches در ایران و یا خارج از کشور باشید.
بهترین روش تکثیر زالوی طبی, افزایش اطلاعات کلیدی و مهم زالو می باشد.

نام محصول: پرورش زالو Breeding leeches

شناسه محصول: 21

قیمت: 15,200 تومان

محصول دسته نرم افزار و فیلم آموزشی و زیر دسته اشتغال

قیمت : 15,200 تومان

محصولات مرتبط