• زالو
  • حلزون

زالو درمانی جوش و لک صورت

زالو درمانی جوش و لک صورت به علت نتایج خوب و درمان های موفق, در بسیاری از مراکز طب سنتی دنیا انجام می پذیرد. وجود جوش و لک و ... در صورت و اندام های بدن ناگوار بوده و ظاهری بد داشته که با درمان های دارویی و کرم ها برطرف نمیشود. اینگونه بیماری ها با خاصیت درمانی زالو بهتر نتیجه بخش

زالو درمانی جوش و لک صورت


بوده و هزینه های کمتری دارد. زالو درمانی صورت و اندام با استفاده از زالوی مخصوص جوش و لک در پک های 10 تایی عرضه میگردد یعنی شما با هر یک خرید 10 زالو دریافت مینمایید و اگر تعداد خرید را به دو تغییر دهید یعنی 20 عدد زالوی مخصوص جوش و لک صورت را خواهید خرید به عبارتی حداقل ارسال برای شما 10 عدد است. برای زالو درمانی نیاز به چند بار زالو درمانی خواهید بود. نگهداری این زالوهای پزشکی طبی برای سلامت به آسانی بوده و در یک آب معدنی صورت می گیرد.
زالو درمانی جوش و لک صورت

نام محصول: زالو درمانی جوش و لک صورت

شناسه محصول: 22

قیمت: 260,000 تومان

محصول دسته پزشکی و سلامت و زیر دسته لوازم و تجهیزات پزشکی

قیمت : 260,000 تومان